Beltvaarder

De Spes Mea ergens in Friesland met een kat in het zeilDe Spes Mea, een Groninger zeetjalk, werd in 1902 in opdracht van Jan Dost gebouwd bij werf Boerema te Martenshoek (nabij Hoogezand, Groningen). Zij werd in de vaart gebracht als zeilende kustvaarder van 91 brt (bruto register ton = 2,8 m3) en vervoerde zout, hout, kolen en veevoeder op Engeland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Duitsland. Omdat ze op de Belten voer, de wateren in de Oostzee, werd ze ook wel Beltvaarder genoemd.

Binnenschip

Roelf Krook april 1983 voor de Spes MeaIn 1924 werd de Spes Mea overgenomen door dhr R. Krook, die er met zijn vrouw en zoon op ging varen.
In 1938, toen de Spes Mea niet meer kon concurreren met nieuwere grotere zeeschepen, werd het een binnenvaartschip (de laatste zeereis, met als lading turf, had een maand geduurd en had slechts 300 gulden opgeleverd). In de binnenvaart was de maximale waterverplaatsing 168 ton, de lading betrof met name bulkgoed. Krook sr. was (gelukkig) nogal behoudend; terwijl collega’s grotere schepen bouwden en tuigage verwijderden, bleef hij zeilen. Krook jr. echter was het zeilen meer dan zat en toen pa van boord ging werd het aanwezige kleine hulpmotortje accuut verwijderd en vervangen door een 2 cilinder Deutz van 38pk. De zeiltuigage werd verwijderd zodat het laadruim groter kon worden. Dit gebeurde pas in 1954, veel later dan de collega-binnenschepen.

Van woonschip tot charterschip

De Spes Mea in de Parkhaven in Rotterdam voor de sluis in 1959Maar ook in de binnenvaart werden schepen groter en de Spes Mea was al snel weer ouderwets. Krook jr. hield het in 1968 voor gezien,
De Spes Mea weer in oude glorie hersteld als zeilend charterschip in 1990 door Jan van Bergehij legde het schip voor de wal in Purmerend en werd brugwachter. Tot zijn overlijden in 1987 woonde hij op de Spes. Daarna wisselde het schip van eigenaar om omgebouwd te worden tot woonschip.
In die vorm beviel het echter niet, zodat de Spes Mea in 1989 werd doorverkocht aan Jan van Berge. Als schooljongen al kende hij het schip en hij was vaak op bezoek geweest bij de toenmalige eigenaar. Jan herstelde de Spes Mea weer in haar oude glorie en maakte haar tot wat ze nu is; een mooie stoere zeetjalk.

In 1998 is het schip, dat thans als comfortabel charterschip met ruimte voor 20 gasten en Harlingen als thuishaven heeft, eigendom geworden van Klaas Bosch en Danny Munnikes. In 2003 heeft Danny dit tweemanschap verlaten en nu is Klaas Bosch de eigenaar.

In ons fotoalbum staan meer foto’s van de Spes Mea van vroeger.